Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
27 bc/pdp 11/08/2021 Báo cáo, báo cáo công tác phòng chống tham những năm 2020
BC-PĐP 19/01/2018 Báo cáo, BÁO CÁO CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HSG