Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số: /KH-PĐP 02/10/2019 Kế hoạch, V/v hướng dẫn tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2019 – 2020
Số: /KH- PĐP 04/09/2019 Kế hoạch, Trường THPT Phan Đình Phùng xây dựng kế hoạch tư vấn tâm lý học sinh năm học 2019- 2020
Số:…./QĐ - PĐP 03/09/2019 Quyết định, V/v thành lập tổ tư vấn tâm lý cho học sinh năm học 2019 – 2020
Số: /SGDĐT-QLCL 27/03/2018 Thông báo, CV trien khai HD 991 thi THPT Dak Nong 2018
Số: /SGDĐT-GDTrH 20/03/2018 Công văn, Thông báo, Triển khai Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đắk Nông lần thứ IV năm học 2017-2018
Số:……/KHCM-PĐP 28/02/2018 Kế hoạch, V/v triển khai Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT cấp trường năm học 2017 - 2018
Số: 29 /KH – PĐP 22/02/2018 Kế hoạch, kế hoạch phòng chống tham những năm 2018
Số: 30/KH – PĐP 22/02/2018 Kế hoạch, Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 Của trường THPT Phan Đình Phùng
09/KH-PĐP 19/01/2018 Kế hoạch, Kế hoạch bồi dương HSG
BC-PĐP 19/01/2018 Báo cáo, BÁO CÁO CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HSG
16 /QĐ-PĐP 19/01/2018 Quyết định, Quyết định ban chỉ đao Website
16 A/QĐ-PĐP 19/01/2018 Quyết định, THÀNH LẬP BAN BIÊN TẬP WEBSITE
Trang 1 / 212»