Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
27 bc/pdp 11/08/2021 Báo cáo, báo cáo công tác phòng chống tham những năm 2020
29/TB-PDP 30/07/2021 Thông báo, Thông báo cam kết chất lượng giáo dục.
3/HD-THPT PDP 15/09/2020 Văn bản khác, Hướng dẫn thủ tục hành chính
08/T-PDP 09/09/2020 Thông báo, Cam kết chất lượng giáo dục
09/tb-pdp 05/09/2020 Thông báo, Thông báo công khai cơ sở vật chất
01/PNTS-PDP 26/05/2020 Văn bản khác,
10/TB-PDP 15/05/2020 Thông báo, Thông báo nhận bằng tốt nghiệp
11/KH-PDP 21/10/2019 Kế hoạch, kế hoạch chiến lược
Số: /KH-PĐP 02/10/2019 Kế hoạch, V/v hướng dẫn tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2019 – 2020
Số: /KH- PĐP 04/09/2019 Kế hoạch, Trường THPT Phan Đình Phùng xây dựng kế hoạch tư vấn tâm lý học sinh năm học 2019- 2020
Số:…./QĐ - PĐP 03/09/2019 Quyết định, V/v thành lập tổ tư vấn tâm lý cho học sinh năm học 2019 – 2020
Số: /SGDĐT-QLCL 27/03/2018 Thông báo, CV trien khai HD 991 thi THPT Dak Nong 2018
Trang 1 / 3123»