Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
29/TB-PDP 30/07/2021 Thông báo, Thông báo cam kết chất lượng giáo dục.
08/T-PDP 09/09/2020 Thông báo, Cam kết chất lượng giáo dục
09/tb-pdp 05/09/2020 Thông báo, Thông báo công khai cơ sở vật chất
10/TB-PDP 15/05/2020 Thông báo, Thông báo nhận bằng tốt nghiệp
Số: /SGDĐT-QLCL 27/03/2018 Thông báo, CV trien khai HD 991 thi THPT Dak Nong 2018
Số: /SGDĐT-GDTrH 20/03/2018 Công văn, Thông báo, Triển khai Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đắk Nông lần thứ IV năm học 2017-2018