ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Lượt xem:

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC           Thực hiện kế hoạch số 01/KH-TCM Kế hoạch hoạt dộng chuyên môn năm học 2018 – 2019 ngày 08 tháng 9 năm 2018 của Tổ Xã hội trường THPT Phan Đình Phùng; Căn cứ vào nghị quyết của Tổ Xã hội tường THPT Phan Đình Phùng tháng 4 năm 2019. Mục đích, yêu cầu Nhằm đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát [...]
TÍCH CỰC THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

TÍCH CỰC THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Lượt xem:

TỔ TỰ NHIÊN – THỂ DỤC – GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG-AN NINH  TÍCH CỰC THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Nhằm góp phần thực hiện chủ trương đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và Đào tạo của Đảng tại nghị quyết số 29-NQ/TW đã được hội nghị Trung ương 8 khóa XI thông qua. Cùng với toàn ngành giáo dục, thực hiện chủ trương của ngành [...]
TỔ TỰ NHIÊN – THỂ DỤC – GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG-AN NINH

TỔ TỰ NHIÊN – THỂ DỤC – GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG-AN NINH

Lượt xem:

TÍCH CỰC THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Nhằm góp phần thực hiện chủ trương đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và Đào tạo của Đảng tại nghị quyết số 29-NQ/TW đã được hội nghị Trung ương 8 khóa XI thông qua. Cùng với toàn ngành giáo dục, thực hiện chủ trương của ngành giáo dục tỉnh nhà và đặc biệt là sự chỉ đạo [...]
Kế hoạch BDHSG 2018 – 2019

Kế hoạch BDHSG 2018 – 2019

Lượt xem:

[...]
Danh sách đăng nhập trường học kết nối

Danh sách đăng nhập trường học kết nối

Lượt xem:

[...]
Tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Lượt xem:

GD&TĐ – Ngày 21/11/2016, Bộ GD&ĐT ban hành văn bản 5727/BDGĐT-CTHSSV gửi Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường.   Theo văn bản này, thời gian qua, Bộ GD&ĐT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng bạo lực học [...]