Thông báo khẩn “NHẬP THÔNG TIN về SỞ NỘI VỤ”

Lượt xem:

Đọc bài viết

QUÍ  THẦY CÔ GIÁO – CÔNG NHÂN VIÊN NHẬP THÔNG TIN ĐẦY ĐỦ CỦA BẢN THÂN VÀO PHẦN MỀM SỞ NỘI VỤ  HẠN CUỐI 15/12/2018:

 

– Đăng nhập trang Web: http://cbccvc.daknong.gov.vn

– Tên đăng nhập “sgd.thptpdp”

– pass đăng nhập : 123456

Do thời gian gấp mong quí thầy cô giáo, anh chị công nhân viên thông cảm !!!!