Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
3/HD-THPT PDP 15/09/2020 Văn bản khác, Hướng dẫn thủ tục hành chính
01/PNTS-PDP 26/05/2020 Văn bản khác,
QĐ- PĐP, 2017 19/01/2018 Văn bản khác, PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BIÊN TẬP VÀ QUẢN TRỊ WBSITE
QC-PĐP 19/01/2018 Văn bản khác, QUY CHẾ VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN WEBSITE CỦA TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG