Mai Trần Anh
 • Mai Trần Anh
 • Ban Giám Hiệu
 • Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng
 • 0985334479
 • anhtran_th@yahoo.com
 • Sinh ngày: 14/11/1985 Địa chỉ: Đăk Mil, Đăk Nông
Trần Văn Hiển
 • Trần Văn Hiển
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng, Phó bí thư chi bộ
 • hienc3ds@gmail.com
 • Sinh ngày: 18/08/1979 Địa chỉ: Đăk Song, Đăk Nông
Ngô Cự Quí
 • Ngô Cự Quí
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0123456789
 • ngocuquipdp@gmail.com
 • Sinh ngày: 06/02/1983 Địa chỉ: Đăk Mil, Đăk Nông