Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
11/KH-PDP 21/10/2019 Kế hoạch, kế hoạch chiến lược
Số: /KH-PĐP 02/10/2019 Kế hoạch, V/v hướng dẫn tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2019 – 2020
Số: /KH- PĐP 04/09/2019 Kế hoạch, Trường THPT Phan Đình Phùng xây dựng kế hoạch tư vấn tâm lý học sinh năm học 2019- 2020
Số:……/KHCM-PĐP 28/02/2018 Kế hoạch, V/v triển khai Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT cấp trường năm học 2017 - 2018
Số: 29 /KH – PĐP 22/02/2018 Kế hoạch, kế hoạch phòng chống tham những năm 2018
Số: 30/KH – PĐP 22/02/2018 Kế hoạch, Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 Của trường THPT Phan Đình Phùng
09/KH-PĐP 19/01/2018 Kế hoạch, Kế hoạch bồi dương HSG
Số: 23 /KH – PĐP 08/12/2017 Kế hoạch, CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2018
Số:......../KH – PĐP 14/10/2017 Kế hoạch, Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
Số:......../KH – PĐP 20/09/2017 Kế hoạch, Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2017