Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Bài tuyên truyền Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021

          Học tập là công việc gắn bó với con người từ bao đời nay. Có thể nói, không có một bước phát triển nào của văn minh nhân loại mà không gắn liền với việc học. Tuy nhiên, nhận thức về vai trò, ý nghĩa, cách thức của việc học tập ở mỗi thời đại, mỗi xã hội cũng có những chỗ khác nhau. Đã xa rồi lối suy nghĩ học tập chỉ dành cho người trẻ tuổi. Nhân ngày hưởng ướng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2021 là để cùng nhắc nhở nhau tiếp tục gây dựng một phong trào học tập rộng khắp, thường trực và lâu dài, học có phương pháp, học tập cho mọi đối tượng, nhất là trong giai đoạn đại dịch Covid-19.

   

Hình ảnh lớp học online: Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho mọi người trong bối cảnh đại dịch Covid-19

 Xét ở kía cạnh mưu sinh, nếu không liên tục học tập, nâng cao chất lượng lao động về mọi mặt, trong tương lai chúng ta cũng có thể gặp khó khăn khi muốn khẳng định bản thân và cũng như cạnh tranh với bạn bè trong khu vực được ngay tại quê hương Việt Nam. Vì vậy, ngay từ bây giờ các em học sinh cần tích cực chuân bị để trở thành những công dân toàn cầu.

Gia đình là cái cầu nối đầu tiên của sự học. Cha mẹ luôn đồng hành hỗ trợ con em mình trong hành trình khám phá tri thức. Muốn thế không chỉ học sinh mà cả phụ huynh cũng phải học tập suốt đời để có thể bước đi cùng nhau.

Ý thức học tập suốt đời phải được thấm sâu, lan tỏa, trở thành nhu cầu tự thân của mỗi cá nhân, từng tập thể. Mỗi người luôn có những hành động mạnh mẽ để phá vở những giới hạn hiện tại của tri thức, tự tạo ra những chân trời tri thức mới và không ngừng trau dồi kỹ năng sống cho bản thân. Nhờ học tập suốt đời mà chúng ta sẽ càng có khả năng thích ứng, phát triển để cộng tác trong một thế giới rộng mở như tổ chức UNESCO đã nêu “Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để khẳng định mình”.

Sự ra đời và ý nghĩa của tuần lễ học tập suốt đời, nhằm tiếp tục xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng một xã hội học tập, một nét đẹp văn hoá trong xã hội học tập; khẳng định giá trị, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hoá đọc trong mọi tầng lớp xã hội. Chúng ta là một đơn vị giáo dục thì hãy hưởng ứng tích cực để đẩy mạnh phong trào học tập đáp ứng nhu cầu cho học sinh trong bối cảnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.