ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Lượt xem:

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC           Thực hiện kế hoạch số 01/KH-TCM Kế hoạch hoạt dộng chuyên môn năm học 2018 – 2019 ngày 08 tháng 9 năm 2018 của Tổ Xã hội trường THPT Phan Đình Phùng; Căn cứ vào nghị quyết của Tổ Xã hội tường THPT Phan Đình Phùng tháng 4 năm 2019. Mục đích, yêu cầu Nhằm đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát [...]