Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021

Lượt xem:

Bài tuyên truyền Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021           Học tập là công việc gắn bó với con người từ bao đời nay. Có thể nói, không có một bước phát triển nào của văn minh nhân loại mà không gắn liền với việc học. Tuy nhiên, nhận thức về vai trò, ý nghĩa, cách thức của việc học tập [...]
DANH MỤC SÁCH THƯ VIỆN TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

DANH MỤC SÁCH THƯ VIỆN TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

Lượt xem:

[...]